1/14

Które z poniższych miast znajduje się w innym kraju niż pozostałe?