1/13

Pamiętasz baśń "Dziewczynka z zapałkami"?

Czy dziewczynce udało się sprzedać choć jedną wiązkę zapałek?