1/10

Jakkolwiek zakrawa to na ironię losu, Gustave Eiffel panicznie bał się: