1/12

Z którym krajem NIE graniczą Niemcy?

Austria

Belgia

Dania

Słowacja

Czechy

Szwajcaria