1/10

„Podróżować, podróżować jest bosko!” To słowa z piosenki „Boskie Buenos”. Kto jest jej wykonawcą?