Czy na pewno poprawnie odmieniasz wyrazy?

Startowy obrazek quizu

Sprawdź, czy nie popełniasz tych często spotykanych błędów fleksyjnych!